Overige bepalingen

br@nd heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.